info@kjpgorinchem.nl

Routekaart

Over ons

KJP Gorinchem is in 2007 zelfstandig gestart als parallel praktijk van KJP Drechtsteden.

We zijn begonnen in 2007 aan de Dr. van Stratenweg en inmiddels verhuisd naar de Colvenierstraat. Daar zijn we gevestigd in het gezondheidscentrum de Colvenier. We werken er samen met de huisartsen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners.

Wij onderzoeken en behandelen kinderen/jongeren van 0-21 jaar met een diversiteit aan problemen binnen GGZ. Vanaf 2015 binnen de nieuwe wet op de jeugdzorg die georganiseerd wordt door de gemeenten.

Vanaf 18 jaar geldt de zorg- en verzekeringswet en zijn de zorgverzekeraars onze partner.

Binnen onze praktijk werken 3 ervaren mensen nauw samen. Door het kleinschalige karakter kunnen we de contacten met ouders en kinderen direct en persoonlijk houden. We hebben ervaring en kennis in huis over angst- en stemmingsproblemen; problemen met concentratie of het schoolse leren; problemen in gedrag en of de opvoeding; ontwikkelingsproblemen en LVB-problematiek.

Elke cliënt heeft recht op een goede diagnostiek en dat geldt zeker voor de kwetsbare groep: kinderen en jongeren.
Het onderzoek is gedegen; we spreken ouders, kind/jongere en met de school. We vormen zo een beeld van het kind/jongere zelf en de ontwikkeling die hij/zij heeft doorgemaakt, geven een werkbare verklaring voor de ontstane klachten en symptomen.

Na vaststelling van de oorzaak van de problemen gaan we met ouders, kind/jongere en indien wenselijk scholen in gesprek hoe we de problemen kunnen aanpakken. Voor zowel de diagnostiek als indicatiestelling en de behandeling overleggen we altijd met de patiënten en zoeken we samen naar dat wat mogelijk is.

KJP Gorinchem streeft er naar om de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen zo persoonlijk mogelijk te houden. Hulp moet zo kort mogelijk en zo lang als nodig.


Op dit moment werken bij KJP Gorinchem:
Dhr. R. Boekhout, psychotherapeut/Gz-psycholoog
Mevr. D.Q. van Vreumingen, kinder- en jeugd psycholoog
Mevr. E.E. Van Schaik, ontwikkelingspsycholoog