info@kjpgorinchem.nl

Routekaart

Links

Balans Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen
bij leren en/of gedrag  www.balansdigitaal.nl
NVA Nederlandse vereniging voor autisme  www.autisme.nl
Kenniscentrum KJP  www.kenniscentrum-kjp.nl
PsyZorg Gorinchem e.o.  www.psyzorggorinchem.nl
Zorgwaaier Drechtsteden  www.zorgwaaierdrechtsteden.nl

Praktijken:
KJP Drechtsteden  www.kjpdrechtsteden.nl
BLG psychologen www.blgpsychologen.nl
Psy Drechtsteden  www.psydrechtsteden.nl
ADHD behandelcentrum  www.adhdbehandelcentrum.nl
Praktijk v.d. Schee & van Oss  www.psk-psychologen.nl
Perspectief psychologenpraktijk  www.perspectiefgiessenburg.nl
Kind en consult  www.kindenconsult.nl
Yulius  www.yulius.nl
Centrum voor gezinsbehandeling  www.cgbdrechtsteden.nl

Beroepsverenigingen:
NIP Nederlandse vereniging van psychologen  www.psynip.nl
LVVP Nederlandse vereniging van vrijgevestigde
psychologen & psychotherapeuten  www.lvvp.info
NVP Nederlandse vereniging van psychotherapie  www.psychotherapie.nl
VKJP Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychotherapie  www.vkjp.nl
NPG Nederlands psychoanalytisch genootschap  www.npg-utrecht.nl
NVO  Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen  www.nvo.nl