info@kjpgorinchem.nl

Routekaart

Wat kunt u van ons verwachten?

In het eerste gesprek bekijken we met u en uw kind welke klachten en zorgen er zijn en bekijken we wat we voor u kunnen betekenen. Ook vertellen we in grote lijnen wat we voor u kunnen doen. In twee vervolggesprekken gaan we dieper op de problematiek in. We spreken dan meestal ouders en kind apart. Na deze drie gesprekken hebben we met u een helder beeld gekregen van de problematiek. Het is duidelijk geworden waar de klachten vandaan komen en we hebben een idee over de behandeling ervan. De puzzel is compleet.
Soms is de puzzel nog niet helemaal gelegd en dan maken we afspraken voor extra onderzoek, b.v. een psychologische test.

Soorten behandelingen

Ons behandelaanbod is ruim en omvat onder meer kortdurende klachtgerichte behandeling, ouder-kind therapie, ouderbegeleiding en langer durende psychotherapie, zowel op individuele basis als voor gezinnen. Daarnaast zijn er speciale behandelingen voor kinderen die een zeer ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt of depressief zijn.
De behandelingen worden uitgevoerd door of onder supervisie van BIG geregistreerde
GZ psychologen of psychotherapeuten. Wij zijn lid van de LVVP en het NIP.

Hoe lang moet u wachten?

Bij aanmelding laten we u weten hoe lang de eventuele wachttijd bedraagt. Mocht na onderzoek blijken dat een behandeling elders beter past, dan dragen we zorg voor een goede verwijzing.

Zorgen om de ontwikkeling van uw kind

Uw kind gedraagt zich anders dan u gewend bent, zowel thuis, op school en daar buiten.
U begrijpt niet goed wat er in uw kind omgaat of waar het mee bezig is. U heeft het gevoel dat
u geen invloed meer heeft op de ontwikkeling van uw kind. Het kan zelfs zijn dat u het contact met uw kind aan het verliezen bent. Ontwikkelingstaken kosten veel moeite of blijven onafgemaakt.Op school wil het niet zo vlotten en uw kind vindt maar moeizaam aan- sluiting
bij leeftijdgenoten. Dit kan leiden tot allerlei soorten problemen.

Een paar voorbeelden:
• Stemmingsproblemen: uw kind is somber en verdrietig.
• Angstproblemen: uw kind is bang en voelt zich alleen, soms zonder aanwijsbare
redenen.

• Ontwikkelingsproblemen: uw kind is in zichzelf gekeerd en moeilijk te bereiken.
• Emotionele problemen: uw kind is nerveus en gespannen.
• Gedragsproblemen: uw kind is vaak boos en doet onbegrijpelijk moeilijk.
• Schoolweigeraars/schoolfobie: uw kind heeft grote moeite om naar school te gaan.

Wat kan KJP Gorinchem voor u en uw kind doen?

Vaak is het een hele puzzel voordat begrijpelijk wordt wat er aan de hand is. KJP Gorinchem helpt bij deze puzzel. Wij hebben veel kennis en ervaring in huis aangaande psychische problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar.

Wat zijn de kosten?

Vanaf 2015 is de gemeente waar u woont verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ook de GGZ. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen hier onder. KJP Gorinchem is een door de gemeentes in de regio Zuid-Holland Zuid en West-Brabant Oost erkende zorgverlener en daarmee worden alle kosten vergoed.

Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de regels van de zorg- en verzekeringswet. Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben we contracten. Vele ziektekostenverzekeraars vergoeden, afhankelijk van uw polis, de onderzoeks- en behandelkosten geheel of gedeeltelijk. Het is echter raadzaam hierover vooraf te informeren bij ons of bij uw verzekeraar.

Annuleringskosten

Wilt u zo vriendelijk zijn minimaal 24 uur van te voren een afspraak te annuleren, anders zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt uw huisarts, medisch specialist of het jeugdteam in uw gemeente om een verwijzing vragen. U kunt daarna zelf contact opnemen om een eerste afspraak te maken. Desgewenst is een aanmeldingsformulier op onze website, www.kjpgorinchem.nl, te vinden.

Waar zijn wij te bereiken?

Colvenierstraat 1D, 4205 JN Gorinchem
t: 0183 - 622601
e: info@kjpgorinchem.nl
w: www.kjpgorinchem.nl

Wij zijn tevens gevestigd in Papendrecht (078 - 6441616).


Ongenoegen?

Gebeuren er dingen in het contact met KJP Gorinchem waar u het niet mee eens bent, heeft u suggesties hoe we het beter kunnen doen? Dan kunt u dat altijd bespreken met de hulpverlener waar u veelal contact mee heeft. Komen we er samen niet uit dan kunnen we daarna een beroep doen op de klachtenregeling van onze beroepsgroep (LVVP of NIP).

Leveringsvoorwaarden volgens de LVVP richtlijn.